domingo, marzo 19, 2006

Plaça Gatassa

Plovia una mica i la gent s'acostava tímidament a la plaça. De mica en mica, encuriosits potser per la música i per què allà hi passava alguna cosa, més persones ens hem apropat a la inauguració de la Plaça de la Gatassa.
Durant molts mesos, la plaça va quedar plena d'obrers i de maquinària. Primer s'hi va fer un pàrquing, petit com la plaça, però necessari en aquesta part de Mataró que pateix una sobrecàrrega de vehicles al carrer. Després es va anar fent la pròpia plaça, es van fer més amples les voreres, es van eliminar les barreres arquitectóniques, s'han col·locat bancs, papereres i també jocs infantils i, en definitiva, s'han amabilitzat els entorns.
Avui, per fi, la maquinària d'obra ha donat pas a les persones, que com ha recordat l'alcalde, seran les protagonistes d'aquesta plaça, on de ben segur es desenvoluparan grans debats sobre la vida mateixa i les pròpies persones.
Cerdanyola ha estat sempre el meu barri, i em resulta difícil recordar algun moment com l'actual, en el que s'hi estan fent moltíssimes actuacions de gran importància per renovar el barri. A banda de la própia Plaça de la Gatassa, tenim en marxa les obres de Puig i Cadafalch i el futur pàrquing del Parc de Cerdanyola, els pisos de protecció oficial del Carrer València o la nova sala del Casal de la Gent Gran, a més de la resta d'actuacions que encara han de sortir del Pla Integral del barri.
Però el més important és que la renovació del barri no només es produeix a través dels espais i de les pedres, sinó que també es desenvolupa mitjançant les persones que hi viuen, que són les veritables protagonistes i les que realment donen sentit a tota la tasca que s'està fent per tenir un barri millor i també un Mataró millor on, com diu l'alcalde: "que tot Mataró sigui Mataró".
Foto (S. Ruiz) de capgros.com