martes, julio 29, 2008

Una Nau Jove

Al setembre d'aquest any, els mataronins per fi podrem gaudir de la posada en marxa de la Nau Gaudí, amb els seus singulars arcs parabòlics, les façanes de vidre i la resta d'elements que ara per fi llueixen després d'un llarg procés de rehabilitació. Un procés que no ha sigut gens fàcil, com ho demostren els anys de durada de les obres, i que ha patit un bon nombre d'entrebancs i ensurts. Però com deia al principi, per fi ja la tenim aquí.
Des del meu punt de vista resulta destacable i agradable que el govern de la ciutat hagi decidit que aquest espai emblemàtic vagi destinat a cobrir algunes de les principals necessitats dels joves de Matarò com són la formació i l'assessorament laboral, a més de situar-hi un telecentre que disposarà de 32 ordinadors per connectar-se a internet. La posada en marxa d'aquest nou equipament juvenil demostra que aquest govern creu en els joves i en resoldre els seus problemes, així com també en la reducció de la bretxa digital.
I no és tracta només de que es posi en marxa un nou equipament juvenil, sinò de que aquest equipament sigui ben visible, conegut i reconegut. Sovint, són molts els joves que no saben on han d'adreçar-se o a on han de dirigir-se per accedir a determinats serveis. Crec que la singularitat de la Nau Gaudí, unida a la seva situació propera al centre de la ciutat no provocarà aquest efecte i que seran molts els joves que podran aprofitar i trobar respostes en aquest espai, que serà útil i funcional. Un espai que obrirà cada dia i que cada dia estarà ple de vida.
Però la Nau Gaudí no ha de ser només un equipament juvenil, ja que també ha d'aportar valor al conjunt del valor patrimonial històric i arquitectònic de Mataró. Per això, l'Ajuntament la inclourà en la ruta modernista de la ciutat per tal de permetre que tots aquells interessats en l'obra d'Antoni Gaudí la puguin visitar. I és que estem parlant de la única nau industrial que encara es conserva d'aquest geni de l'arquitectura modernista. I a més, l'amplitut de la nau hauria de permetre que amb la distribució adequada també s'hi puguin instal·lar diferents exposicions obertes al públic en l'horari de funcionament del servei, així com també preveure un espai del que els ciutadans i les entitats de la ciutat puguin disposar lliurement per a fer-hi activitats, conferències, actes diversos... configurant així un conjunt dinàmic a nivell social i cultural.
Per tant, el projecte combina elements diversos alhora que importants: l'aposta pels joves, l'assessorament laboral, el respecte pel patrimoni, la funció formativa, la recuperació d'un espai per a la ciutadania, l'accés a les tecnologies de la informació, la promoció de la ciutat... en definitiva, el projecte converteix la vella nau de la Cooperativa Obrera Mataronense en una nova nau posada al dia i integrada en la ciutat en què vivim. La converteix en una Nau Jove.