viernes, febrero 06, 2009

Manifest contra la mutilació genital femenina

L’ablació o mutilació genital femenina es un dels mals més antics que pateix la dona, sobretot a l’ Àfrica Subsahariana. Segons dades de la OMS, a tot el món, al voltant d’un 5’6% de les dones pateixen aquesta mutilació dels seus genitals i de la seva llibertat. Tampoc no s’ha d’oblidar que, d’aquestes dones, un número molt alt mor a causa de les infeccions provocades per l’insalubritat dels estris que s’utilitzen per a tal.

No obstant, cada any dones i nenes es veuen obligades a complir amb aquesta brutal tradició que té repercussions fins i tot a l’hora d’un part. Tot i que és un delicte tipificat a les lleis de molts països i perseguit internacionalment, encara avui es considera bastant habitual aquest costum. Hem de tenir en compte que amb els fluxos migratoris l’ablació no ha disminuït, sinó tot el contrari, ja que moltes famílies aprofiten les vacances als seus països per portar-la a terme. Fins i tot hi han hagut casos en que es practicava als països desenvolupats, on aquestes famílies hi resideixen habitualment, sense cap control mèdic ni coneixement per part de les autoritats sanitàries.

Per tot això i amb motiu del Dia Internacional contra l’ablació, des de la JSC del Maresme demanem:

- Que s’informi a tota la població en risc de patir l’ablació i principalment a les famílies del risc que corren les seves filles i dones.

- Que els 31 estats que encara no han il·legalitzat aquesta pràctica ho facin d’immediat.

- Que els firmants de la declaració d’Ouagadougou compleixin els acords establerts a l’esmentat document.

Mataró, a 6 de febrer del 2009

Imatge de http://i226.photobucket.com/albums/

1 Comments:

Anonymous Anónimo said...

hola buenos días mire señor yo soy una niña de 12 años recién cumplidos y hoy en clase hemos hablado sobre estetema pero cuando al profesor le hemos preguntado que que era nos ha dicho que lo buscaramos por internet y aqui estoy sin acabar de entender este relato con demasiado buen vocabulario para mi me lo podria explicar...????

1:40 p. m., marzo 01, 2010  

Publicar un comentario

<< Home