viernes, mayo 09, 2008

Comunicat de la JSC Mataró arran dels fets ocorreguts al Casal de Joves de Cerdanyola

La JSC Mataró, arran dels fets ocorreguts en les darreres setmanes, respecte al tancament temporal i posterior obertura del Casal de Joves de Cerdanyola, i els fets previs que van portar a aquesta situació, vol manifestar les següents consideracions.

En primer lloc, mostrar el nostre recolzament a tota tasca d’intervenció social amb infants i joves que es trobin en situacions de risc, dons considerem que en la nostra societat cal fer una aposta per polítiques que donin garanties de prevenció amb l’objectiu d’evitar qualsevol tipus d’exclusió social dels col·lectius joves en risc. A més, també considerem que, en el cas del barri de Cerdanyola i més concretament del seu Casal de Joves, aquesta tasca requereix d’una intervenció conjunta del Servei de Joventut de l’Ajuntament de Mataró i dels diversos actius presents i que fan actuació directa en el barri de Cerdanyola.

En segon lloc, volem fer una valoració en positiu del treball dut a terme durant molts anys al Casal de Joves de Cerdanyola, doncs considerem que s’ha donat i s’està donant un servei molt important per als veïns i veïnes del barri, i molt especialment per a la gent jove. Els Casals de Joves han d’esdevenir un dels punts de trobada dels col·lectius joves, així com també espais on es fomenti l’educació en el lleure, la prevenció i la integració dels mateixos.

En tercer lloc, malgrat tota la feina feta i el seu valor pels joves, pel barri de Cerdanyola i pel conjunt de la ciutat, creiem que aquesta feina no ha pogut assolir tota l’eficàcia que ens agradaria, donat els problemes relacionats amb el tràfic i consum de drogues per part de menors que eren usuaris del Casal de Joves de Cerdanyola i que ocasionaven molèsties als veïns i veïnes dels entorns d’aquella zona, creant una situació que ha desembocat en el tancament temporal i posterior obertura d’aquest espai jove.

Per tant, considerem que el que ara cal es posar les condicions per evitar i solucionar les causes que ens han portat a aquesta situació gens agradable per ningú, ni pels professionals que porten a terme la seva tasca, ni pels usuaris del Casal, ni pels propis veïns del barri de Cerdanyola. Cal tenir en compte que la prioritat absoluta que ens ha portat on estem ha estat la protecció de la salut pública i dels drets dels menors, i en aquest sentit recolzem les actuacions destinades a tal efecte, encara que entenem i desitgem que no s’hagi de tornar a arribar al punt on ens trobem ara mateix.

Així doncs, pensem que el cal fer ara és una anàlisi detallada que permeti definir i identificar de forma clara quins han de ser els objectius dels projectes que es desenvolupin en el Casal de Joves de Cerdanyola. Cal també un control més acurat del desenvolupament dels projectes que es realitzin al Casal i s’han d’assegurar els mitjans que donin garanties d’un bon funcionament del mateix.

Finalment, des de la JSC Mataró volem transmetre el nostre recolzament a les parts implicades, per tal d’assolir els objectius de la feina que s’ha de realitzar al Casal de Joves de Cerdanyola. Estem segurs de que es farà una bona tasca que repercutirà positivament en els joves i en el conjunt de la ciutat de Mataró.